Countries

English Country (n) Language Nationalities (M) Nationalities( F)
Latvia Latvija latviski latvietis latviete
Russian Krievija krieviski krievs krieviete
Sweden Zviedria x zviedrietis zedriete
Italy Itālia x y z
Estonia Iguanija x y z
India Indija x y z
Canada Kanāda x y z
France Francija x y z
Lithuania Lietuva x y z
Spanish Spānija spāniski spānis sp?niete
Australian Austrālija austrāliski austrālietis austr?liete
French Francija franciski francāzis francāziete
England Anglija angliski anglis angliete
German Vācija vāciski v?cietis v?ciete
Danish Dānija dāniski d?nis d?niete
American Amerika angliski amerik?nis amerik?niete